Algemene voorwaarden

You can do anything, but not everything
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Zo mam worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden via de website of telefonisch. Direct na je aanmelding volgt dan, via de mail, de bevestiging en is de inschrijving definitief.

2. Privacy
2.1. Zo mam gebruikt de persoonsgegevens die je hebt doorgegeven voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, de boekhouding en voor de administratie van de cursussen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden ter voorbereiding van de lessen en voor communicatie over lestijden. Mocht je geen prijs stellen op deze communicatie kan je dat aangeven via een mail naar info@zomam.nl. Je kunt dan niet op de hoogte worden gebracht van gewijzigde tijden.

2.2. De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Zo mam verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Zo mam en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Daarbij houdt Zo mam zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3. Website. Via onze website wordt een cookie geplaatst als deel van de Google-Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

2.4. Wijziging. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2.5. Op jouw verzoek zal Zo mam je gegevens corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan je bij Zo mam je huidige gegevens opvragen. Een verzoek kan worden gemaild naar info@zomam.nl

3. Aanmelden
Je kunt je telefonisch of via de site aanmelden. Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de bevestiging en factuur voor de gekozen cursus.

4. Tarieven
De tarieven zijn terug te vinden op de site bij de desbetreffende cursus. Op de site staat de correcte en meer up-to-date informatie t.o.v. folders/flyers/posters e.d.

5. Vergoeding
In sommige gevallen wordt een zwangerschapscursus vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket. Kijk hiervoor zelf in de polisvoorwaarden of informeer bij je zorgverzekeraar. Zo mam heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars maken geen cursusbedragen direct aan Zo mam over. Het is daarom ook je eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de cursuskosten door jou zelf op tijd betaald worden en indien van toepassing kun je dan vervolgens de nota voor restitutie indienen bij je zorgverzekeraar.

6. Betaling
Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de factuur voor de gekozen cursus. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn en indien de cursus binnen 14 dagen start, uiterlijk voor aanvang van de cursus.

7. Annulering door deelnemer(s)
Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus betaal je € 25,00 inschrijf- en annuleringskosten. Bij annuleringen minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus, is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Maak evt. bij twijfel gebruik van een proefles. In geval van gebleken overmacht of andere gewichtige redenen bepaalt Zo mam de eventuele (gedeeltelijke) restitutie van cursusgelden.

8. Gemiste lessen
Gemiste lessen worden niet vergoed. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan de les bij een andere groep worden ingehaald, mits de groepsgrootte dat toelaat.

9. Verhindering Zo mam
Mocht door overmacht aan de kant van Zo mam de cursus of les niet door kunnen gaan, dan is Zo mam gerechtigd deze te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de gehele cursus of les te annuleren met terugbetaling van de gemiste les(sen).

10. Aansprakelijkheid
De oefeningen zijn veilig mits je zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert. Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Zo mam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal, lichamelijk of ander letsel die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of sessie van Zo mam. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of als je al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of je specialist.

11. Eigendom intellectuele materialen
Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Zo mam en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven.

Marion Boon

Een vertrouwde omgeving voor moeder en kind

Zakelijk

KvK 53449479

BTW-nummer NL002121111B62

Share This